Toyota Tân Tạo khuyến mãi mua xe Vios và Innova trong tháng 6/2018

Toyota Tân Tạo triển khai chương trình khuyến mãi lớn dành cho khách hàng mua xe lắp ráp trong nước vào tháng đầu 6 và hết tháng 7. Nhầm tạo điều kiện...